В рамките на проект „Трансгранични вертикални оси на предприемачество и подкрепа на младежи и жени”… – 13.12.2012

В рамките на проект „Трансгранични вертикални оси на предприемачество и подкрепа на младежи и жени” по Оперативна програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013”  – “Cross-Border Vertical Axes of Entrepreneurship in Support of Youth and Women” (EGNATIA-VAE) от 03.12.2012 г. до 11.12.2012 г.  от 8.00 до 12.00 часа ще се проведат консултации от проф. д-р Рая Мадгерова  в Стопански факултет в зала 3212 по въпросите на Бизнес планиране, Управление на маркетинга и Техники на продажбите.

Comments are closed.