Покана за участие в учебна визита по проект „Транс-гранични вертикални оси на предприемачество в подкрепа на младежи и жени“ – 27.09.2012

Учебна визита по проект „Трансгранични вертикални оси на предприемачество в подкрепа на младежи и жени – (EGNATIA VAE)“ в Благоевград, България

Университетът “Македония”, в сътрудничество с Децентрализирана администрация на Македония и Тракия и Солунската търговско-промишлена палата, организира бизнес делегация (учебно посещение) в Благоевград, България, в петък, 12 октомври 2012. Учебното посещение е част от проекта „Трансгранични вертикални оси на предприемачество в подкрепа на младежи и жени – (EGNATIA VAE)“ по Европейска програма за териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013.

Учебното посещение има за цел да подкрепи конкурентоспособността на малките и средни предприятия, да способства за въвеждането на иновации, както и за развитие на благоприятна бизнес среда в региона и е адресирано до гръцки и български фирми, работещи в следните сектори:

  • Храни и напитки
  • Мебели
  • Облекло и Текстил
  • Производство на тютюневи изделия
  • Производство на дървен материал и продукти от дървесина
  • Производство на машини и оборудване.

Вашето участие Ви позволява:

  • да бъдете информирани за участие в програми за обучение и консултации, които се реализират в рамките на проекта;
  • да се проучат възможностите за сътрудничество и работа в мрежа;
  • да се срещнете с гръцки бизнесмени ( осигурен е превод от гръцки на български и от български на гръцки).

Участието в учебната визита е без разходи за участниците, но при записване ще бъдат спазени приоритети, тъй като местата са ограничени.

Моля, в случай, че искате да участвате, изпратете следната регистрационна форма, попълнена на английски език най-късно до понеделник, 08 октомври 2012 г. (e-mail: vae_swu@swu.bg). За допълнителна информация или разяснения, моля свържете се 0889/253850.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА – УЧЕБНА ВИЗИТА В БЛАГОЕВГРАД, БЪЛГАРИЯ (5 октомври 2012)

Comments are closed.