Проведе се Юбилейната научна конференция

На 12.11.2021 г. се проведе Юбилейната научна конференция "Предизвикателства пред съвременната икономическа наука – устойчивост и дигитализация" по повод 30 годишнината от създаването на Стопанския факултет и 45 годишнината от основаването на Югозападен Университет "Неофит Рилски".

В конференцията взеха участие изследователи от водещи български университет – Софийски университет „Св. Климент Охридски“, УНСС-София, Стопанска Академия „Димитър А. Ценов" – Свищов“, Икономически университет – Варна, Лесотехнически университет – София, Нов Български университет, както и от университети в Русия, Турция, Албания и Канада.

Конференцията се проведе в две работни секции: ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ. ДИГИТАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ и ТУРИЗЪМ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ като бяха представени изследвания, посветени на актуални проблеми от сферата на финансите, маркетинга, регулирането на икономиката, устойчивото развитие и туризма и последствията от реализирането на кризата от COVID-19.

Comments are closed.