Стопанският факултет и Факултетската комисия по качеството организират обучителен семинар

Стопанският факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Факултетската комисия по качеството  организират обучителен семинар на тема „КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ: ИНОВАТИВЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА УСТОЙЧИВО КОРПОРАТИВНО РАЗВИТИЕ“ с лектор г-н Анселмо Капороси, експерт в областта на корпоративната социална отговорност.

Обучението ще се проведе в Стопанския факултет (залата на провеждане ще бъде допълнително обозначена на входа в деня на проявата) на 20.10.2021 г. в два отделни панела:

  • от 10.00 ч. с участието на студенти
  • от 13.00 ч. с участието на преподаватели

Обучението е ориентирано към запознаване с концепцията за корпоративна социална отговорност и нейното приложение за осигуряване на  корпоративна устойчивост. Участниците ще се запознаят с промените, провокирани от разгръщането на възможностите на корпоративната социална отговорност като концепция, с възможните реакции на ключовите заинтересовани страни и какво те и, техните организации, могат да направят, за да трансформират тези предизвикателства и рискове в стратегически възможности.

 

Comments are closed.