За студентите, докторантите и преподавателите от Стопански факултет, които желаят да кандидатстват за студентска, докторантска или преподавателска мобилност по програма Еразъм + за академичната 2021/2022 г.

Първа редовна кампания за набиране на кандидатури за мобилности на студенти, преподаватели и персонал по програма "Еразъм+" за учебната 2021/2022 г.

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ

Подаването на формата за кандидатстване за студентска и докторантска мобилности става по електронен път или в Ректората, каб. 101 в периода 22.03.2021 – 10.05.2021 г.
Онлайн информационните дни за студенти ще се проведат на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/sta-2ra-rk2 на 14.04.2021 г., 10:00 ч. и 29.04.2021 г. – 10:00 ч.
Онлайн интервю/събеседване на чужд език с кандидатите студенти и докторанти ще се проведе на 12.05.2021 г. – 10:00 ч.
Онлайн инструктаж за избраните за участие в мобилност студенти и докторанти – 14.05.2021 – 10:00 ч.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ

Информационния ден за преподаватели и служители ще се проведе на следния линк: https://bbb.swu.bg/b/sta-3gq-ech –

  • За преподаватели на 21.04.2021 г. – 10:00 ч.
  • За служители на 21.04.2021 г. – 13:00 ч.

Онлайн интервю/събеседване на чужд език с кандидатите преподаватели и служители ще се проведе:

  • За преподаватели на 13.05.2021 г. от 10:00 ч.
  • За служители на 13.05.2021 г. – 13:00 ч.

Информация за формите за кандидатстване и университети-партньори по Еразъм 

За допълнителна информация и въпроси:
mfilipova@swu.bg
0887639559
Професор Милена Филипова

Comments are closed.