Факултетска комисия по качество

1. Председател: проф. д-р Мария Станкова

2. Членове:
2.1. доц. д-р Вяра Кюрова – заместник-декан
2.2. доц. д-р Марияна Ушева
2.3. гл. ас. д-р Иванка Въсенска
2.4. гл. ас. д-р Ирина Атанасова
2.5. доц. д-р Стоян Танчев
2.6. Мариела Богданова – мениджър на фирма „БГ региони“ ООД
2.7. Здравка Чимева – управител на ЕТ „Алфатур“
2.8. Нина Хаджийска – Счетоводна къща „Уилби“ ЕООД
2.9. Красимира Бухова – Управител на клон на Общинска банка
2.10. Веселина Попова – докторант
2.11. Елена Костадинова – студент