Факултетска комисия по качество

Председател:

 • проф. д-р Мария Станкова

Членове:

 • доц. д-р Вяра Кюрова – зам. декан
 • доц. д-р Владимир Ценков – катедра Финанси и отчетност
 • доц. д-р Мариана Ушева – катедра Мениджмънт и маркетинг
 • гл. ас. д-р Ирина Атанасова – катедра Икономика
 • гл. ас. д-р Иванка Въсенска – катедра Туризъм
 • Татяна Куколева – външен
 • Здравка Чимева – външен
 • Нина Хаджийска – външен
 • Мартин Георгиев – външен
 • Макссим Николаев – докторант
 • Тодор Юручки – студент