Faculty Council

Prof. Dr. Gancho Todorov Ganchev
Prof. Dr. Maria Mladenova Kicheva. – Kirova
Prof. Dr.  Stayko Dimitrov Staykov
Assoc. Prof. Dr. Preslav Dimitrov
Assoc. Prof. Dr. Kiril Lyubenov Paleshutski
Assoc. Prof. Dr. Temenuzhka Karolova Zhigalova
Assoc. Prof. Dr. Maria Zlatkova Stankova
Assoc. Prof. Dr Milena Kirilova Filipova
Assoc. Prof. Dr. Desislava Georgieva Stoilova
Assoc. Prof. Dr. Elena Velkova Stavrova
Assoc. Prof. Dr. Vyara Kyurova
Assoc. Prof. Dr. Rayna Boykova Dimitrova
Assoc. Prof. Dr. Vladimir Tzenkov
Assoc. Prof. Dr. Mariana Usheva
Assoc. Prof. Dr. Ilinka Terziyska
Assoc. Prof. Dr. Kamelya Savova
Assoc. Prof. Dr. Gergana Angelova
Assoc. Prof. Dr. Teodora Kiriakova
Assoc. Prof. Dr. Ivan Todorov
Assist. Prof. Dr.  Vladislav Krastev
Assist. Prof. Dr.  Dinka Zlateva
Assist. Prof. Dr.  Ruska Krasteva
Assist. Prof. Dr.  Stoyan Tanchev
Filip Ivanov – PhD student
​Aleksandra Georgieva –  PhD student

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather