Покана за участие в онлайн научна сесия за студентите и докторантите от катедра Финанси – 15 до 24 юни 2020 г.

Онлайн  сесиите ще се осъществят по следния график на посочените линкове: 16 юни от 9 часа  http://bbb.swu.bg/b/ele-64c-9q9 BANKING ROOM 18 юни от 9 часа  http://bbb.swu.bg/b/ele-axa-6hv BANKING SERVICES OF CLIENTS ROOM 19 юни от 9 часа http://bbb.swu.bg/b/ele-rct-3ae УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ … Прочетете повече

График за провеждане на изпитите от летния семестър на учебната 2019/2020 г. (редовно обучение)

Бизнес мениджмънт и предприемачество Икономика на публичната сфера Маркетинг Международен бизнес направление Икономика Счетоводство и контрол Туризъм Туризъм – чужди езици – 2-ри и 3-ти курс Финанси   … Прочетете повече

График за провеждане на изпитна сесия за летен семестър в периода 26.05 – 08.06.2020 г.

Относно: Редът за провеждане на дистанционна изпитна сесия за летния семестър в периода 26.05 – 08.06.2020 г. УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, Във връзка с провеждането на насрочената за периода от 26.05 – 08.06.2020 изпитна сесия, от Ваша страна е необходимо: Да проверите … Прочетете повече

Важна информация за кандидат-докторанти

Уважаеми кандидат-докторанти, Югозападният университет „Неофит Рилски“ възобновява приема за подаване на документи за кандидатстване в докторски програми в редовна и задочна форма на обучение, считано от 14.05.2020 г., краен срок за подаване на документи – 08.06.2020 г. (включително). Документите се приемат в стая 106, … Прочетете повече

Класиране на студентите от направление Икономика 2-ри курс по специалности

Уважаеми студенти, класирането по специалности се извършва по два критерия: успех (по-високия успех Ви извежда по-напред) специалности (специалностите се подреждат според желанието т.е. най-желаната специалност се поставя на първо място) Как се извършва класирането. Първо се удволетворяват първите желания на всички … Прочетете повече

На вниманието на дипломираните студенти от Стопански факултет

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната, обявяването извънредно положение и в изпълнение на приетото законодателство и разпоредбите и препоръките на Министерството на здравеопазването за предотвратяване разпространението на коронавирус COVID-19, бихме искали да Ви припомним, че се отменят всички събития … Прочетете повече

Заповед №62 на ректора на Югозападния университет “Неофит Рилски“ във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19

ЗАПОВЕД № 62 Благоевград, 12.05.2020 година На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование и Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването с цел ограничаване разпространението на Коронавируса COVID-19 във връзка със Заповед … Прочетете повече