График за провеждане на изпитните сесии за летен семестър на учебната 2021-2022 година (за студентите от ОКС „Магистър“ /летен прием/- редовна и задочна форма на обучение)

График за провеждане на изпитните сесии за летен семестър на учебната 2021-2022 година (за студентите от ОКС "Магистър" /летен прием/- редовна и задочна форма на обучение) … Прочетете повече

График за провеждане на изпитните сесии за летен семестър на учебната 2021-2022 година (за студентите от ОКС „Бакалавър“ – задочна форма на обучение и ОКС „Магистър“ – редовна и задочна форма на обучение)

График за провеждане на изпитните сесии за летен семестър на учебната 2021-2022 година за студентите от ОКС "Магистър" – редовна и задочна форма на обучение График за провеждане на изпитните сесии за летен семестър на учебната 2021-2022 година за студентите от … Прочетете повече