За студентите ОКС „Магистър“ първи семестър, задочно обучение, летен прием на учебната 2020-21 година

Blackboard Специалност Финанси – I курс, I семестър /срок на обучение 2 сем. – магистър специалист / Разпис на учебните занятия Дисциплина Преподавател Лекции/упражнения Икономика на публичния сектор доц. д-р Десислава Стоилова 8 ч. л. Корпоративна култура доц. д-р Теменужка … Прочетете повече

За студентите, докторантите и преподавателите от Стопански факултет, които желаят да кандидатстват за студентска, докторантска или преподавателска мобилност по програма Еразъм + за академичната 2021/2022 г.

Първа редовна кампания за набиране на кандидатури за мобилности на студенти, преподаватели и персонал по програма "Еразъм+" за учебната 2021/2022 г. СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ Подаването на формата за кандидатстване за студентска и докторантска мобилности става по електронен път или в … Прочетете повече

СЕДЕМНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС МЛАД ИКОНОМИСТ 2021 г.

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ИКОНОМИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОБЯВЯВА СЕДЕМНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС МЛАД ИКОНОМИСТ 2021 г. „ГЛАСЪТ НА МЛАДИТЕ ЗА СИЛНА ИКОНОМИКА” НА ТЕМА: „ПОУКИТЕ ЗА ИКОНОМИКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО  ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19„           Участници в конкурса – позиция: ученици в … Прочетете повече

Графици за провеждане на семестриални изпити на студентите ОКС „Бакалавър“, задочно обучение и ОКС „Магистър“ редовно и задочно обучение за летен семестър на учебната 2020-21 година

График за провеждане на семестриални изпити на студентите ОКС „Магистър“ редовно и задочно обучение, летен семестър на учебната 2020-21 година График за провеждане на семестриални изпити на студентите ОКС „Бакалавър“, задочно обучение, летен семестър на учебната 2020-21 година     … Прочетете повече