Публична лекция на тема "Основни принципи на таймбилдинга" - 12.05.2017 | Стопански факултет

Публична лекция на тема „Основни принципи на таймбилдинга“ – 12.05.2017

Последна актуализация: 30.05.2017, 09:19

4/pw10C0KjWu8Sjmpcg9Tc7JDAiqSYQZinrwFmyV6T6Ck