Покана за участие в Студентска и докторантска научна сесия на тема "Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие" - 12.03.2014 | Стопански факултет

Покана за участие в Студентска и докторантска научна сесия на тема „Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие“ – 12.03.2014

Последна актуализация: 01.04.2014, 09:48

Ежегодно през месеците април-май студенти и докторанти от Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” под ръководството на своите преподаватели и научни ръководители участват в провежданата от катедра „Мениджмънт и маркетинг“ Студентска  и докторантска научна сесия. На нея те изразяват своите виждания по различни проблеми на икономиката и управлението на глобално, регионално и местно равнище.

Моля, в случай, че желаете да участвате, попълнете регистрационната форма най-късно до 30 март 2014 г. или за допълнителни разяснения се свържете с Вашия научен консултант.

Примерен доклад – моля придържайте се към задължителните реквизити, посочени в доклада при оформление на Вашите разработки.

 

Регистрационна форма

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4/pw10C0KjWu8Sjmpcg9Tc7JDAiqSYQZinrwFmyV6T6Ck