Покана за участие в Студентска научна сесия на тема "Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие" – 10.03.2013 г. | Стопански факултет

Покана за участие в Студентска научна сесия на тема „Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие“ – 10.03.2013 г.

Последна актуализация: 08.04.2013, 07:50

Ежегодно през месеците април-май студентите от Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” под ръководството на своите преподаватели провеждат студентски научни сесии. На тях те изразяват своите виждания по различни проблеми на икономиката и управлението на глобално, регионално и местно равнище.

Моля, в случай, че желаете да участвате, попълнете и изпратете най-късно до 25 март 2013 г регистрационната форма, посочена по-долу на адрес katedra_mm@swu.bg или за допълнителни разяснения се свържете с Вашия научен консултант.

РЕГИСТРАЦИОННА ФОРМА

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4/pw10C0KjWu8Sjmpcg9Tc7JDAiqSYQZinrwFmyV6T6Ck