Покана за участие в онлайн научна сесия за студентите и докторантите от катедра Финанси – 15 до 24 юни 2020 г.

Онлайн  сесиите ще се осъществят по следния график на посочените линкове: 16 юни от 9 часа  http://bbb.swu.bg/b/ele-64c-9q9 BANKING ROOM 18 юни от 9 часа  http://bbb.swu.bg/b/ele-axa-6hv BANKING SERVICES OF CLIENTS ROOM 19 юни от 9 часа http://bbb.swu.bg/b/ele-rct-3ae УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ … Прочетете повече

График за провеждане на изпитите от летния семестър на учебната 2019/2020 г. (редовно обучение)

Бизнес мениджмънт и предприемачество Икономика на публичната сфера Маркетинг Международен бизнес направление Икономика Счетоводство и контрол Туризъм Туризъм – чужди езици – 2-ри и 3-ти курс Финанси   … Прочетете повече

График за провеждане на изпитна сесия за летен семестър в периода 26.05 – 08.06.2020 г.

Относно: Редът за провеждане на дистанционна изпитна сесия за летния семестър в периода 26.05 – 08.06.2020 г. УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, Във връзка с провеждането на насрочената за периода от 26.05 – 08.06.2020 изпитна сесия, от Ваша страна е необходимо: Да проверите … Прочетете повече

Важна информация за кандидат-докторанти

Уважаеми кандидат-докторанти, Югозападният университет „Неофит Рилски“ възобновява приема за подаване на документи за кандидатстване в докторски програми в редовна и задочна форма на обучение, считано от 14.05.2020 г., краен срок за подаване на документи – 08.06.2020 г. (включително). Документите се приемат в стая 106, … Прочетете повече

Класиране на студентите от направление Икономика 2-ри курс по специалности

Уважаеми студенти, класирането по специалности се извършва по два критерия: успех (по-високия успех Ви извежда по-напред) специалности (специалностите се подреждат според желанието т.е. най-желаната специалност се поставя на първо място) Как се извършва класирането. Първо се удволетворяват първите желания на всички … Прочетете повече

Студентска и докторантска научна сесия на Научна обсерватория „Икономика“ към Стопански факултет

Днес, 08.04.2020 г. бе проведена първата изцяло онлайн научна сесия на научна обсерватория "Икономика" към катедра "Икономика" на Стопански факултет, ЮЗУ "Неофит Рилски". Участниците използваха виртуалното пространство на платформата "Blackboard", където имаха възможност да презентират научните си доклади, както и … Прочетете повече

На вниманието на дипломираните студенти от Стопански факултет

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната, обявяването извънредно положение и в изпълнение на приетото законодателство и разпоредбите и препоръките на Министерството на здравеопазването за предотвратяване разпространението на коронавирус COVID-19, бихме искали да Ви припомним, че се отменят всички събития … Прочетете повече