Новини | Стопански факултет

График за ДППИ – 2017 година

07.11.2017

График за ДППИ – 2017 година

Понeделник – 06.11.2017 – сутрин                               

3 час /9.10-9.50/ – 12 клас –  Предприемачество – Базов учител – Нина Гърнева– V СУ

Ани Атанасова – ПП444

Сряда – 22.11.2017 – сутрин

3 час /9.10-9.50/- 12 клас – Маркетинг и реклама– Базов учител – Нина Гърнева – V СУ

Филип Иванов- ПП – 449

5 час /11.00 – 11. 40/- 11 клас – Предприемачество – Базов учител – Нина Гърнева – V СУ

Исмаил Цикалов – ПП – 429

6 час /11.45 – 12.25/ – 12 клас – Пари, банки, финансови пазари – Базов учител – Нина Гърнева – V СУ

Сийка Беличенова – ПП 453

7 час /12.30 – 13.10/ – 11  клас- Маркетинг и реклама – Базов учител – Нина Гърнева – V СУ

Надежда Илиева – ПП – 446

Сряда – 22.11.2017 – след обяд

5 час / 17.05 – 17.45/  11 в клас  -Предприемачество- – Базов учител Маргарита Герова – ПГСАГ„Васил Левски”  (Строителен Техникум)

 Павлина Иванова – ПП – 458

6 час /17.50 –  18.30/ 11б клас- -Предприемачество- – Базов учител Маргарита Герова – ПГСАГ„Васил Левски”  (Строителен Техникум)

Живка Цигова – ПП -434

Петък – 24.11.2017 – сутрин

3 час /9.10-9.50/- 10 клас- Пазарна икономика – Базов учител – Нина Гърнева – V СУ

Василиса Каръкова- ПП 459

4 час/10.10-10.50/- 11 клас – Предприемачество – Базов учител – Нина Гърнева – V СУ

Илияна Калоянова – ПП 463

5 час /11.00 – 11.40/ – 9 клас – Пазарна икономика- Базов учител – Нина Гърнева – V СУ

Стефани Милева – ПП – 450

6 час /11.45 – 12.25/ -12 клас – Предприемачество – Базов учител – Нина Гърнева – V СУ

Мария Константиниду – ПП 438

Петък – 24.11.2017 – след обяд

1час /13.30 – 14.10/ – 11в  клас- Предприемачество- – Базов учител Маргарита Герова – ПГСАГ„Васил Левски”  (Строителен Техникум)

Ангелина Карликова- ПП – 448

3 ти час /15.10 – 15.50/ 11а клас  – Предприемачество- – Базов учител Маргарита Герова – ПГСАГ„Васил Левски”  (Строителен Техникум)

Антония Мантарлиева – ПП- 447

Понeделник – 27.11.2017- сутрин                                    

3 час /9.10-9.50/ – 12 клас –  Предприемачество – Базов учител – Нина Гърнева

Деница Богданска– ПП460

5 час /11.00 – 11.40/ – 9 клас – Пазарна икономика – Базов учител – Нина Гърнева

Райчо Цветин – ПП – 464

6 час /11.45 – 12.25/ – Счетоводство – Базов учител – Даниела Цветанова

Виктория Тодорова – ПП – 443                   

7 час /12.30 – 13.10/ – 12  клас – Маркетинг и реклама –     Нина Гърнева  

Вероника Стефанова ПП 440

Сряда – 29.11.2017 – сутрин

3 час /9.10-9.50/- 12 клас – Маркетинг и реклама– Базов учител – Нина Гърнева – V СУ

Стоянка Веселинова- ПП – 454

5 час /11.00 – 11.40/- 11 клас – Предприемачество – Базов учител – Нина Гърнева – V СУ

Светослава Попова – ПП – 426

6 час /11.45 – 12.25/ – 12 клас – Пари, банки, финансови пазари – Базов учител – Нина Гърнева – V СУ

Анифе Еланчева – ПП – 452

7 час /12.30 – 13.10/ – 11  клас- Маркетинг и реклама – Базов учител – Нина Гърнева – V СУ

Виолета Трендафилова- ПП- 445

Сряда – 29.11.2017 – след обяд

5 час / 17.05 – 17.45/  11 в клас  -Предприемачество- – Базов учител Маргарита Герова – ПГСАГ „Васил Левски”  (Строителен Техникум)

Ангелина Граховска- ПП 442

6 час /17.50 –  18.30/ 11б клас- -Предприемачество- – Базов учител Маргарита Герова – ПГСАГ„Васил Левски”  (Строителен Техникум)

Ваня Янева – ПП – 430

 Телефони за връзка с  базовите учители:

Базов учител  -Нина Гърнева –   тел. 0897 25 00 68

Базов учител    -Даниела Цветанова –    тел.0892 60 35 95

Базов учител    -Маргарита Герова –   тел.0878 63 98 02

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Защитата на преддипломния стаж по финанси при гл. ас. д-р Иван Тодоров

06.11.2017

Защитата на Преддипломния стаж по финанси при гл. ас. д-р Иван Тодоров ще се проведе на 18.01.2018 г. за Първа група и на 01.02.2018 г. за Втора група от 13 часа в Кабинет 8327. Всички изискуеми документи по Инструкцията за стажа трябва да бъдат изпратени на email: ivank.todorov@swu.bg като прикачени файлове, а не като споделени линкове, най-късно седмица преди датата на защита. Отчетът за стаж трябва да бъде във формат doc или docx, Презентацията – във формат ppt или pptx, а Оценката за стажа и Анкетната карта, подписани и подпечатани от приемащата организация, трябва да бъдат сканирани във формат pdf. При защитата всички изискуеми документи се представят и на хартиен носител. При неспазване на горепосочените изисквания студентите няма да бъдат допускани до защита.

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Покана за участие в Студентска и докторантска научна сесия на тема „Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие“

27.10.2017

Покана за участие в Студентска и докторантска научна сесия на тема „Управление, качество и конкурентоспособност за устойчиво развитие“ – 29.11.2017 г. от 11.30 часа, УК 8 зала 337

Ежегодно през месец ноември студенти и докторанти от Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” под ръководството на своите преподаватели и научни ръководители участват в провежданата от катедра “Мениджмънт и маркетинг” Студентска  и докторантска научна сесия. На нея те изразяват своите виждания по различни проблеми на икономиката и управлението на глобално, регионално и местно равнище.

Всички участвали в Студентската и докторантска научна сесия получават СЕРТИФИКАТ за участие, а най-добрите разработки ще бъдат ПУБЛИКУВАНИ в сборник с научни доклади в електронен вариант.

Моля, в случай, че желаете да участвате, попълнете регистрационната форма най-късно до 20 ноември 2017 г. или за допълнителни разяснения се свържете с Вашия научен консултант.

Примерен доклад – моля придържайте се към задължителните реквизити, посочени в доклада при оформление на Вашите разработки.

Регистрационна форма

Писането на кирилица е задължително.
Ако един студент участва с повече от една тема, за всяка тема се прави отделна регистрация.
Ако двама или повече студенти учестват с една тема, всеки студент си прави отделна регистрация.

Трите имена*

Образователно-квалификационна степен

Специалност
направление ИкономикаФинансиСтопанско управлениеСчетоводство и контролТуризъмСоциоикономикаМаркетингБизнес мениджмънт и предприемачествоМеждународен бизнесИкономика на публичната сфераМеждународни икономически отношенияБизнес администрацияДруга

Курс

Факултетен №

Тема*

Прикачи файл с доклада*
(разрешен файлов формат: MS Word)Научен консултант /преподавател, който ще ръководи разработването на темата/*

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Национален приз „Студент на годината“

16.10.2017

4/pw10C0KjWu8Sjmpcg9Tc7JDAiqSYQZinrwFmyV6T6Ck