Във връзка с поправителната държавна изпитна сесия в периода 03.02– 21.02.2020г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”

Следва:

  • Срок за предаването на готовите дипломни работи   до  17.01. 2020г  до  
  • За получаване на рецензии след 01.02.2020 г.
  • При изготвянето на заглавната страница е необходимо дипломантите да посочат образователната си степен „бакалавър“ или „магистър“ трите имена , факултетния си номер както и  своя имейл;
  • * дипломните работи се предават с молба заверена от учебен отдел , на хартиен носител подписани от научният ръководител и в електронна форма /диск – надписан с темата и имената на дипломанта/.

 Вижте датите за изпити 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather