Важно съобщение за студентите – магистри,първи курс на уч. 2019/2020 г.

 

Лекциите  на 11 ноември 2019 г. ще се проведат  в Стопанския факултет /Учебен корпус № 8/, вместо База "Бачиново", както следва:

 

спец. Счетоводно-финансов мениджмънт – 2 сем. – зала 8324 /гл.ас.д.р Ани Стойкова/
спец. Бизнес администрация /след колеж/- зала 8316
спец. Финанси – 2 сем. – зала 8204 /доц. Вл.Ценков/
спец. Финанси, спец. Счетоводно-финансов мениджмънт, спец. Бизнес администрация, спец. Бизнес мениджмънт и предприемачество – срок на обучение 4 сем. – зала 8321 /доц. Е. Ставрова/
спец. Маркетинг и спец. Бизнес аадминистрация – 2 сем. – зала 8319  /доц. К. Палешутски/
спец. Мениджмънт и маркетинг на международния бизнес – 2 сем. зала 8330

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather