Списък на приетите за обучение в ОкС „Магистър“

Срок за записване: от 08 октомври 2019 г. до 17 октомври 2019 г. (само в делнични дни).
Записването се извършва в канцеларията на Учебен отдел на Стопански факултет.


Документи за записване:

  1.  Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване (закупува се от университетската книжарница).
  2.  Квитанция за платена семестриална такса, в банката в Университета;
  3.  Снимки – формат ¾ – 4 бр.
  4.  Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.
  5.  Копие на дипломата за средно образование.


Забележка: Новоприетите студенти, не записали се в определените срокове, губят правата си.

 

Списък на приетите за обучение в ОкС „Магистър“

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather