На вниманието на студентите от Първи курс, специалност „Туризъм“

На вниманието на студентите от Първи курс, специалност „Туризъм“ с информация относно изучаваните чужди езици в специалността: Първи чужд език (Английски език), Втори чужд език (Немски език и Руски език). Изучаването на Трети чужд език (по избор между Испански език и Гръцки език) започва от Втори (летен) семестър на академичната 2019/2020 година.

Вижте списъка със студентите и езиците

 

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather