Приетите в СДК „Учител“ за учебната 2019 / 2020 г.

Приетите в следдипломна квалификация „Учител“ по икономически учебни дисциплини и по дисциплини свързани с туризма

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Именник
 2. Студентска книжка /не важи за действащите студенти в Стопански факултет/
 3. Бележка за платена семестриална такса / заплаща се в  офиса на Общинска банка  в УК – 1 или в  офиса на ул. „Тодор Александров“ № 23 в Благоевград/
 4. Снимки – 4 бр.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ

От 14.10.2019 г. до 18.10.2019 г.

Списък на приетите:

 1. Румяна Богданова Маринова
 2. Савка Шабанова Куртова
 3. Ангелина Костадинова Маркова-Тъмпа
 4. Христина Иванова Петрова
 5. Мария Любомирова Михайлова
 6. Милена Ангелова Мазнеова
 7. Виктория Емилова Георгиева
 8. Райна Йорданова Ковачева
 9. Лиляна Георгиева Миленкова
 10. Магдалена Асенова Чилева
 11. Рукие Мусова Кунгьова
 12. Магдалена Василева Севдина
 13. Весела Иванова Давулийска
 14. Янка Иванова Пашова
 15. Райна Петрова Мусколиева
 16. Елизабета Станкова Александрова
 17. Александра Георгиева Атанасова
 18. Нина Любенова Стоицова
 19. Иван Петров Коцаков
 20. Верка Георгиева Бонева
 21. Борислава Михайлова Неделчева
 22. Мариета Бориславова Христова
 23. Богдана Емилова Златкова
 24. Десислава Христова Секиранова
 25. Давида Симеонова Борисова
 26. Елена Василева Циркова-Дончева
 27. Радослава Василева Мицина
 28. Диана Георгиева Първанова
 29. Яна Георгиева Сиджимска

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather