Във връзка с редовната държавна изпитна сесия в периода 09.09– 20.09.2019г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”

Следва:

  • Срок за предаването на готовите дипломни работи  от 26.08. 2019г  до   02.09.2019 г. (за Счетоводство и контрол и Счетоводно-финансов мениджмънт до 29.08.2019г)
    За получаване на рецензии след 09.09.2019 г. (за Счетоводство и контрол и Счетоводно-финансов мениджмънт след 04.09.2019г)
  • При изготвянето на заглавната страница е необходимо дипломантите да посочат образователната си степен „бакалавър“ или „магистър“ трите имена , факултетния си номер както и  своя имейл;
  • * дипломните работи се предават с молба заверена от учебен отдел , на хартиен носител подписани от научният ръководител и в електронна форма /диск – надписан с темата и имената на дипломанта/.

Вижте датите за изпитите

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather