Предварителна държавна изпитна сесия 10.07 – 23.07.2019

Във връзка с предварителната държавна изпитна сесия  в периода
10.07– 23.07.2019г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”

Следва:

  • Срок за предаването на готовите дипломни работи  до  10.06.2019 г.
    За получаване на рецензии след 03.07.2019 г.
  • При изготвянето на заглавната страница е необходимо дипломантите да посочат образователната си степен „бакалавър“ или „магистър“ както и  своя имейл след името и факултетния си номер;
  • * дипломните работи се предават с молба заверена от учебен отдел , на хартиен носител подписани от научният ръководител и в електронна форма /диск – надписан с темата и имената на дипломанта/.

 

Повече информация

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather