Стопански факултет обявява прием за следните квалификационни курсове

Стопански факултет обявява прием за следните квалификационни курсове:

  • Учител по икономически учебни дисциплини
  • Учител по дисциплини свързани с туризма
  • Здравен мениджмънт

Необходими документи при кандидатстване:

  • Молба до Декана на Стопански факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград;
  • Ксерокопие на дипломата за висше образование или уверение, че лицето е студент в трети или четвърти курс.
  • Такса за административно обслужване.

Успешно завършилите квалификационните курс получават Свидетелство за професионална квалификация.

Срок за подаване на документи: от 14 януари 2019 г. до 18 февруари 2019 г.

Документите се подават в 309-ти кабинет на Стопански факултет

 

Контакти:
Гр. Благоевград
Ул. Иван Михайлов 60, УК-8
Кабинет: 8309
Милена Донина
e-mail: milena_donina@swu.bg
тел. +359 882 566892

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather