Дати за държавната сесия

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНАТА СЕСИЯ
25.06– 13.07.2018г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”

Срок за предаването на готовите дипломни работи  до  01.06.2018 г.
За получаване на рецензии след 18.06.2018 г.

* дипломните работи се предават на хартиен носител подписани от научният ръководител и в електронна форма /диск/.

Повече

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather