Кандидатстване по първата българска програма на ЕС – „A.L.E.C.O.”

На 20 април 2018 г. (петък) от 11.00 часа в зала „22 септември“ евродепутатът Андрей Новаков ще представи възможностите за кандидатстване по първата българска програма на ЕС – „A.L.E.C.O.” (Achieve Leadership in Entrepreneurship and Cooperation Opportunities)

 A.L.E.C.O.” предоставя възможност на 120 млади европейски предприемачи да споделят опита на утвърдени в техния бранш приемни компании в САЩ, Израел и Сингапур и след като се върнат в България, да го приложат на практика. За пилотната фаза на програмата са осигурени средства в размер на 750 000.00 евро.
Програмата насърчава новоизгряващи предприемачи, без ограничения във възрастта, или бъдещи предприемачи, които са на етап „основаване” или „разрастване” на техния бизнес. Право да кандидатстват по програмата имат предприемачи със стартирал през последните 3 години бизнес (самостоятелен или в партньорство), бъдещи предприемачи с изпълним бизнес план и обвързващ ангажимент за стартиране на бизнес, както и предприемачи, които вече са взели участие в програмата „Еразъм за млади предприемачи“.

За повече информация: http://andreynovakov.eu/aleco/.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather