Изпитът при доц. Елена Ставрова…

Изпитът при доц. Елена Ставрова  по Финансиране и кредитиране в туризма за магистрите от спец. Туризъм ще се проведе на 17.03.2018 г. от 10.00 ч. в УК 1-зала 207

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather