Приетите студенти в окс "магистър" | Стопански факултет

Приетите студенти в окс „магистър”

05.10.2017, 08:32

Приетите студенти в окс „магистър”
трябва да се запишат в срок от 11.10.2017 г. до 19.10.2017 г. в учебен отдел на Стопански факултет

Необходими документи за записване:

  1. Оригинал и копие от дипломата за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се връща веднага след сверяването с копието.
  2. Документ за самоличност /лична карта/.
  3. Комплект документи за записване на новоприети студенти /могат да бъдат закупени от книжарницата на университета в УК-1/.
  4. Четири броя снимки.
  5. Квитанция за платена семестриална такса / заплаща се в  офиса на Общинска банка  в УК – 1 или в  офиса на ул. „Тодор Александров“ № 23 в Благоевград./

 

Списък на приетите за обучение в окс „магистър“ – платено обучение

 

Списък на приетите за обучение в окс „магистър“ , за обучение субсидирано от държавата (държавна поръчка)

 

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

4/pw10C0KjWu8Sjmpcg9Tc7JDAiqSYQZinrwFmyV6T6Ck