На вниманието на студентите ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ завършили семестриално

Срокове за  провеждане на  редовна държавна изпитна сесия  в периода: 12.09– 23.09.2022г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър” 

Срок за предаване на готовите дипломни работи от 22.08.2022г  до  26.08. 2022г;   /дипломни работи получени след 26.08. ще се рецензират за следваща държавна сесия/

Прочетете повечe   >>> 

Comments are closed.