На вниманието на студентите ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ завършили семестриално

Срокове за  провеждане на  предварителна държавна изпитна сесия  в периода
11.07– 22.07.2022г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър” 

Срок за предаване на готовите дипломни работи   до  16.06. 2022г;   

  • За получаване на рецензии от 04.07.2022 г.
  • Срок за подаване на молби за допускане  до писмен държавен  изпит до 08.07.2022г.

 

  • При изготвянето на заглавната страница е необходимо дипломантите да посочат образователната си степен „бакалавър“ или „магистър“ трите имена , факултетния си номер както и  своя имейл;
  • * дипломните работи могат да се предават и с куриер – на хартиен носител  и в електронна форма /диск – надписан с темата и имената на дипломанта/,

необходимо е още:  

  • разпечатан имейл – потвърждение от научния ръководител ;
  • декларация за авторство

Декларация за авторство на дипломна работа – PDF
Декларация за авторство на дипломна работа – Word

  • ​​​молба за държавен изпит

Молба за държавен изпит – PDF
Молба за държавен изпит – Word

ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНА  ИЗПИТНА СЕСИЯ  – 11.07– 22.07.2022г. 

 

Comments are closed.