График за провеждане на изпитните сесии за летен семестър на учебната 2021-2022 година (за студентите от ОКС „Бакалавър“ – задочна форма на обучение и ОКС „Магистър“ – редовна и задочна форма на обучение)

График за провеждане на изпитните сесии за летен семестър на учебната 2021-2022 година за студентите от ОКС "Магистър" – редовна и задочна форма на обучение

График за провеждане на изпитните сесии за летен семестър на учебната 2021-2022 година за студентите от ОКС "Бакалавър" – задочна форма на обучение 

 

Comments are closed.