НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ В ОКС „БАКАЛАВЪР“ И „МАГИСТЪР“

Учебните занятия за летен семестър на учебната 2021-2022 година ще се проведат ОНЛАЙН  чрез образователните платформи „Blackboard“ и „BigBlueButton“ по утвърдения график.

 

 

Comments are closed.