На вниманието на студентите ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ зъвършили семестриално

Срокове за  провеждане на  поправителна държавна изпитна сесия  в периода
07.02– 25.02.2022г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър” 

Важна информация за провеждането на държаните изпити

  • Срок за предаване на готовите дипломни работи   до  21.01. 2022г;   
  • За получаване на рецензии от 07.02.2022 г.
  • Срок за подаване на молби за допускане  до писмен държавен  изпит до 04.02.2022г.
  • При изготвянето на заглавната страница е необходимо дипломантите да посочат образователната си степен „бакалавър“ или „магистър“ трите имена , факултетния си номер както и  своя имейл;
  • * дипломните работи могат да се предават и с куриер – на хартиен носител  и в електронна форма /диск – надписан с темата и имената на дипломанта/,

необходимо е още:  

  • разпечатан имейл – потвърждение от научния ръководител ;
  • декларация за авторство  
  • молба за държавен изпит

Вижте датите за държавните изпити 

Comments are closed.