Указания за новозаписаните студенти магистри

Уважаеми новозаписани студенти магистри,

В изпълнение на Заповед 2629 от 20.10.2021 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и в изпълнение на Заповедта на Министъра на здравеопазването Заповед № Заповед № РД-01-856 / 19.10.2021 г .за преустановяване на присъствените учебни занятия в Югозападния Университет „Неофит Рилски“, бихме искали да Ви информираме, че:

  1. Обучението Ви в записаните от Вас специалности в ОКС „Магистър“ в Стопанския факултет на Югозападния Университет „Неофит Рилски“ ще се проведе от разстояние, онлайн считано от 05.11.2021 г. съгласно обявения график на семестриалните занятия за ОКС „Магистър“, обявен на уеб сайта на Стопанския факултет (задочно обучение): http://fe.swu.bg/?p=11131
  2. Обучението Ви ще се проведе посредством двете онлайн образователни платформи на Югозападния университет „Неофит Рилски“: (i) Образователната платформа “Blackboard”, налична на следния уеб адрес: https://dlearning.swu.bg/ ; (ii) Образователната платформа за провеждане на виртуални класни стаи (лекции, упражнения и семинарни занятия) „BigBlueButton“, налична на уеб адрес: https://bbb.swu.bg/b .
  3. Можете да влезнете в образователната платформа “Blackboard”, налична на следния уеб адрес: https://dlearning.swu.bg/ , като въведете следната информация:

потребител: факултетният Ви номер
парола: първите 8 цифри от ЕГН-то Ви

Факултетния си номер можете да Видите от публикуваните списъци студентите магистри на уеб сайта на Стопанския факултет в рубриката „На вниманието на студентите ОКС „Магистър““: http://fe.swu.bg/?p=10568 .

Имайте предвид, че в образователната платформа “Blackboard”, Вашите преподаватели ще Ви качват, по тяхна преценка, обучително съдържание: презентации, учебници в електронен вариант, глави от учебници курсови задачи, тестове и др. допълнителни обучителниматериали по тяхна преценка. Образователната платформа „при запазване на настоящите противо-епидемиологични мерки ще се използва и за писмено провеждане на Вашите изпити.

  1. За влизане в образователната платформа за виртуални класни стаи (лекции, упражнения и семинарни занятия) „BigBlueButton“, налична на уеб адрес: https://bbb.swu.bg/b  ще получите от съответния Ваш преподавател линк (като съобщение в платформата „Blackboard“, по и-мейл или по друг начин, като напр. „Вайбър“, „Фейсбук месинджър“ и т.н.), при което ще е необходимо само и единствено да кликнете върху линка, за да се включите в съответната лекция или семинарно занятие. Необходимо е устройството, което използвате (компютър или мобилен телефон) да има достатъчно осъвременен браузер (за мобилните телефони, препоръчително „Chrome”), както и микрофон, спикери (тон колони) и камера.
  2. В единични случай ще има и преподаватели, които ще се свързват с Вас по и-мейл и ще Ви предоставят съответните обучителни материали и курсови задачи и изисквания.

Ако имате затруднение, не се колебайте да се свържете с нас!

Благодарим Ви за проявеното разбиране и готовността Ви да се обучавате в тези предизвикателни и специфични за всички ни условия на работа!

Разписи за зимен семестър на първи курс на новоприетите магистри за уч. 2021/2022

Проф. д-р Преслав Димитров,
Декан на Стопанския факултет на
ЮЗУ „Неофит Рилски“

Comments are closed.