НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ ОТ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Във връзка с удължената епидемиологична обстановка и на основание Заповед № РД – 01-748/02.09.2021г на Министъра на здравеопазването и Заповед №1948 / 21.09.2021г на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19, следва:

  1. Обучението на студентите  от окс „бакалавър“  и окс „магистър“  в редовна и задочна форма на обучение  за всички курсове и специалности да се провежда от дистанция  он-лайн считано от  18.10.2021г до второ нареждане.  Лекциите и семинарните упражнения от дистанция ще се провеждат чрез платформата Blackboard и платформата за он-лайн лекции BigBlueButton.
  2. Предстоящата изпитна сесия за всички студенти обучаващи се в задочна форма ще се проведе от дистанция он-лайн .             

 

 Проф. д-р Преслав Димитров, 
Декан на Стопански факултет и
Ръководител на катедра „Туризъм“

Comments are closed.