На вниманието на студентите ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ зъвършили семестриално

Срокове за  провеждане на  редовна държавна изпитна сесия  в периода
13.09– 24.09.2021г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър” 

  • Срок за предаване на готовите дипломни работи   от  23.08.2021г до  30.08. 2021г;   
  • За получаване на рецензии от 07.09.2021 г.
  • Срок за подаване на молби за допускане  до писмен държавен  изпит до 07.09.2021г.
  • При изготвянето на заглавната страница е необходимо дипломантите да посочат образователната си степен „бакалавър“ или „магистър“ трите имена , факултетния си номер както и  своя имейл;
  • * дипломните работи могат да се предават и с куриер – на хартиен носител  и в електронна форма /диск – надписан с темата и имената на дипломанта/,

необходимо е още:  

  • разпечатан имейл – потвърждение от научния ръководител ;
  • декларация за авторство  
  • молба за държавен изпит

 

Дати за държавни изпити

Срокове за  провеждане на  редовна държавна изпитна сесия  в периода 13.09– 24.09.2021г. за ОКС „Бакалавър” и „Магистър”  Срок за предаване на готовите дипломни работи   от  23.08.2021г до  30.08. 2021г;    За получаване на рецензии от 07.09.2021 г. Срок за подаване на … Прочетете повече

Comments are closed.