In Memoriam

Отминаха шест години откакто на втори март 2015 година ни напусна проф. Чавдар Иванов Николов, уважаван член на редколегията на списание “Икономическа мисъл” и списание „Финанси“.

Чавдар е роден на 18 януари 1954 г. в София, на улица „Раковска”, както обичаше да си спомня, в семейство на майка фармацевт и баща икономист. Чавдар продължи семейната традиция, положена от майка си, завършила в Германия, продължавайки висшето си образование, получено във ВИИ „Карл Маркс”, днес УНСС, в Университета Хумболт, Берлин.

Проф. Николов работи дълго време като научен сътрудник в Института за Международни отношения и социалистическа интеграция (ИМОСИ) към БАН. Чавдар беше носител на непобедимия „швейкиански” дух, подлагащ на съмнения и осмиване всички прояви на догматизъм и лицемерие, както в условията на тоталитарното общество, така и при не по-малко абсурдния демократичен режим. Проф. Николов не беше просто икономист.

Той беше не само автор на сериозни икономически и финансови изследвания, заемащ твърдата позиция на обективен анализатор, той беше винаги активен участник в дискусиите по главните проблеми на нашето социално-икономическо развитие.

Той беше един от икономическите съветници на доктор Петър Дертлиев, с когото го свързваше най-тясна дружба и приятелство.  Професор Николов се прояви като най-последователния защитник на идеята, че икономическия рационализъм необходимо трябва да се съчетава с идеите на социалната справедливост.

За него механичното следване на догматичните принципи на неолиберализма представляваше същата грешка, както и налагането на принципа на ръководната роля на партията, характерен за един отминал, макар и не напълно, период.

Проф. Николов се прояви и като публицист, неговите мъдри афоризми и сентенции, посветени основно на това, което той наричаше „тинята на прихода”, ще останат завинаги като част от документалното наследство на сложния и противоречив период, който нашата страна премина след ноември 1989 г.

Проф. Николов ще остане завинаги и в сърцата на студентите и колегите си от Стопанския факултет на Югозападния университет, който той фактически създаде и превърна в един от центровете на икономическо образование и изследвания в България.

Проф. Николов ще остане завинаги в сърцата ни и като безупречно честен е почтен човек, наследил най-доброто от българското възраждане, пламенен български патриот, верен другар, любещ баща и съпруг.

Поклон пред светлата му памет!   

Автор:  проф. д-р Ганчо Ганчев                                 

 

Comments are closed.