Графици за провеждане на семестриални изпити на студентите ОКС „Бакалавър“, задочно обучение и ОКС „Магистър“ редовно и задочно обучение за летен семестър на учебната 2020-21 година

График за провеждане на семестриални изпити на студентите ОКС „Магистър“ редовно и задочно обучение, летен семестър на учебната 2020-21 година

График за провеждане на семестриални изпити на студентите ОКС „Бакалавър“, задочно обучение, летен семестър на учебната 2020-21 година

 

 

Comments are closed.