На вниманието на студентите задочно и магистър редовно обучение!

Уважаеми студенти,

В изпълнение на Заповед 2685 от 30-12-2020 г. на Ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и в изпълнение на Заповедта на Министъра на здравеопазването Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. за преустановяване на присъствените учебни занимания в Югозападния Университет „Неофит Рилски“, бихме искали да Ви информираме, че:

  1. Обучението Ви в записаните от Вас специалности в ОКС „Бакалавър“ – задочно обучение и в ОКС „Магистър“ в Стопанския факултет на Югозападния Университет „Неофит Рилски“ ще се проведе от разстояние, онлайн считано от 25.01.2021 г. съгласно обявения график за провеждане  на семестриалните занятия за ОКС „Бакалавър“ и ОКС  „Магистър“
  2. Обучението Ви ще се проведе посредством двете онлайн образователни платформи на Югозападния университет „Неофит Рилски“: (i) Образователната платформа “Blackboard”, налична на следния уеб адрес: https://dlearning.swu.bg/ ; (ii) Образователната платформа за провеждане на виртуални класни стаи (лекции, упражнения и семинарни занятия) „BigBlueButton“, налична на уеб адрес: https://bbb.swu.bg/b .
  3. Можете да влезнете в образователната платформа “Blackboard”, налична на следния уеб адрес: https://dlearning.swu.bg/ , като въведете следната информация:
  • потребител: факултетният Ви номер
  • парола: първите 8 цифри от ЕГН-то Ви

Имайте предвид, че в образователната платформа “Blackboard”, Вашите преподаватели ще Ви качват, по тяхна преценка, обучително съдържание: презентации, учебници в електронен вариант, глави от учебници курсови задачи, тестове и др. допълнителни обучителни материали по тяхна преценка.

  1. За влизане в образователната платформа за виртуални класни стаи (лекции, упражнения и семинарни занятия) „BigBlueButton“, налична на уеб адрес: https://bbb.swu.bg/b  ще получите от съответния Ваш преподавател линк (в образователната платформа “Blackboard” при което ще е необходимо само и единствено да кликнете върху линка, за да се включите в съответната лекция, упражнение или семинарно занятие. Необходимо е устройството, което използвате (компютър или мобилен телефон) да има достатъчно осъвременен браузер (за мобилните телефони, препоръчително „Chrome”), както и микрофон, спикери (тон колони) и камера.

Ако имате затруднение, не се колебайте да се свържете с нас!

Благодарим Ви за проявеното разбиране и готовността Ви да се обучавате в тези предизвикателни и специфични за всички ни условия на работа!

Проф. д-р Преслав Димитров,
Декан на Стопанския факултет на
ЮЗУ „Неофит Рилски“

График за провеждане  на семестриалните занятия за ОКС „Бакалавър“ и ОКС  „Магистър“

График за провеждане на учебните занятия за всичси специалности от ОКС Магистър, задочно обучение

График за провеждане на учебните занятия за всичси специалности от ОКС Бакалавър, задочно обучение

График за провеждане на семестриалните занятия за Международен туризъм – 2 семестъра – магистър, Първи курс (редовно)

Comments are closed.