На вниманитето на студентите от ОКС „Магистър“

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,
учебните занятия за студентите от ОКС „Магистър“, първи курс ,  всички    специалности  ще бъдат он-лайн  в периода 05.11. – 23.11. 2020 г., съгласно изготвени разписи за първи семестър.

Списък по специалности с e-mail-и на преподаватели по дисциплини

Факултетни номера на студентите от ОКС "Магистър" по специалности:
Бизнес администрация (2 семестъра) – магистър
Бизнес администрация (4 сем. след проф.бак.) – магистър
Бизнес администрация (4 семестъра) – магистър
Дигитален маркетинг (2 сем.) – магистър
Дигитален маркетинг (4 сем.) – магистър
Дигитални финанси (2 семестъра) – магистър
Икономика на публичната сфера – 2 семестъра – магистър
Икономика на публичната сфера – 4 семестъра – магистър
Корпоративен мениджмънт – 4 семестъра – магистър
Логистика (2 сем.) – магистър
Маркетинг – 2 семестъра – магистър
Маркетинг – 4 семестъра – магистър
Международен бизнес – 2 семестъра – магистър
Международен туризъм – 2 семестъра – магистър
Мениджмънт и маркетинг на международния бизнес – 2 семестъра – магистър
Мениджмънт и маркетинг на международния бизнес – 4 семестъра – магистър
Счетоводно-финансов мениджмънт – 2 семестъра – магистър
Счетоводно-финансов мениджмънт – 4 семестъра – магистър
Управление и развитие на човешките ресурси в стопанския сектор – 2 семестъра – магистър
Управление на проекти – 2 семестъра – магистър
Управление на проекти – 4 семестъра – магистър
Управление на регионалното развитие – 2 семестъра – магистър
Финанси – 2 семестъра – магистър
Финанси – 4 семестъра – магистър