График за провеждане на държавен практико-приложен изпит

V СУ „Георги Измирлиев“   -базов учител   Галя Владимирова – 0896 84 84 14

ПОНЕДЕЛНИК   12.10.2020

3. 12 а Маркетинг –

5. 11 а Предприемачество и кариерно развитие

6. 10 а Въвдение в предприемачеството 

 

ВТОРНИК   13.10.2020

4. 10 а Счетоводство и бизнес анализ   

578    Христина Петрова

5. 10 а Счетоводство и бизнес анализ

572   Райна  Мускулиева

6. 12 а Предприемачество

557  Красимира Качанова

7. 12 а Пари, банки и финансови пазари

504  Амидушка Иброшева

 

СРЯДА          14.10.20202

3. 11 а Пазарна икономика 

 565  Иван Генов

4. 12 а Пари, банки и финансови пазари

566  Цветана Цветонова

5. 12 а Пари, банки и финансови пазари

570  Радослава Атанасова

6. 12 а Маркетинг 

553   Мартина Лазарова

 

ЧЕТВЪРТЪК   15.10.2020

2. 12 а Пари, банки и финансови пазари

573  Десислава Секиранова

3. 12 а Предприемачество   

599   Димитрина Стойкова

 

ПЕТЪК  16.10.2020

2. 12 а Маркетинг

561  Аника  Маламова-Манова

4. 10 а Въведение в маркетинга

564  Аника Лютова

5. 12 а Предприемачество

575 Лиляна Миленкова

6. 11 а Стартиране на собствен бизнес  

577 Магдалена Чилева

 

V СУ „Георги Измирлиев“   – базов учител  Даниела Цветанова-0878 41 83 46; 0892 60 35 95

Вторник   13.10 2020

4. Счетоводство-12 а

558  Десислава Калоянова

5. Счетоводство-12 а

587   Надя Боринарова

 

V СУ „Георги Измирлиев“   – базов учител   –  Галя Владимирова – 0896 84 84 14

ПОНЕДЕЛНИК   19.10.2020

3. 12 а Маркетинг

597   Сирма Торова-Стоянова

 

ВТОРНИК   20.10.2020

4. 10 а Счетоводство и бизнес анализ  

559   Мария Бозова

5. 10 а Счетоводство и бизнес анализ

593   Богдана Златкова

6. 12 а Предприемачество

579   Виктория Георгиева

7. 12 а Пари, банки и финансови пазари

582  Яна Сиджимска

 

СРЯДА          21.10.2020

3. 11 а Пазарна икономика 

 584   Елена Дончева

4. 12 а Пари, банки и финансови пазари

585  Мария Михайлова

5. 12 а Пари, банки и финансови пазари

588  Магдалена Севдина

6. 12 а Маркетинг 

589  Радослава Мицина

 

ЧЕТВЪРТЪК  22.10.2020

2. 12 а Пари, банки и финансови пазари

556  Тинка Попова

3. 12 а Предприемачество  

583  Давида Борисова

 

ПЕТЪК   23.10.2020

2. 12 а Маркетинг

567  Вяра Кюрова

4. 10 а Въведение в маркетинга

586   Румяна Маринова

5. 12 а Предприемачество

590   Милена Мззнеова

6. 11 а Стартиране на собствен бизнес  

591   Райна Ковачева

 

V СУ „Георги Измирлиев“   Даниела Цветанова-0878 41 83 46; 0892 60 35 95

Понеделник   19.10.2020

7. Счетоводство-12 а

574 Нина Стоицова

 

Вторник   20.10. 2020

4. Счетоводство-12 а

558  Десислава Калоянова

5. Счетоводство-12 а

587   Надя Боринарова