Приетите в следдипломна квалификация „Здравен мениджмънт“ за учебната 2020 / 2021 г

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

  1. Именник
  2. Бележка за платена семестриална такса / заплаща се в  офиса на Общинска банка  в УК – 1 или в  офиса на ул. „Тодор Александров“ № 23 в Благоевград/
  3. Снимки – 4 бр.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ

От 14.10.2020 г. до 23.10.2020 г.

Списък на приетите:

  1. Анелия Симеонова Евстатиева
  2. Христо Михайлов Захариев
  3. Евангелия Валентинова Динова
  4. Николай Георгиев Лакев
  5. Баязит Юсеин Махмуд
  6. Лидия Димчева Атанасова
  7. Георги Димитров Партенов