Приетите в следдипломна квалификация „Учител“ по икономически учебни дисциплини и по дисциплини свързани с туризма за учебната 2020 / 2021 г

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 1. Именник
 2. Студентска книжка /не важи за действащите студенти в Стопански факултет/
 3. Бележка за платена семестриална такса / заплаща се в  офиса на Общинска банка  в УК – 1 или в  офиса на ул. „Тодор Александров“ № 23 в Благоевград/
 4. Снимки – 4 бр.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ

От 14.10.2020 г. до 23.10.2020 г.

Списък на приетите:

 1. Христо Пламенов Христов
 2. Василена Костадинова Стоилова
 3. Ваня Георгиева Стойкова
 4. Екатерина Емилова Маджарска
 5. Елка Кирилова Мидурова
 6. Тони Тодорова Донкова
 7. Дани Димова Рушидова
 8. Мария Атанасова Гиздова
 9. Емилия Христова Ангелова-Чолакова
 10. Надежда Димитрова Златкова-Гаджанова
 11. Димитрина Кирилова Търнарова
 12. Емил Емилов Ненков
 13. Рада Йорданова Бангеева
 14. Анелия Атанасова Тасева
 15. Яна Иванова Боянска
 16. Стефан Благоев Стоянов
 17. Диляна Емчева Янева
 18. Силвия Кирилова Петрова
 19. Фатиме Халил Али
 20. Фатиме Алишова Реванска
 21. Наджие Муса Кимова
 22. Борислав Михайлов Милев
 23. Йорданка Кирилова Попова
 24. Каролина Стойчева Хросинкова
 25. Елизабета Станкова Александрова
 26. Михаела Андреева Стоянова
 27. Емилия Иванова Манолова
 28. Здравка Драгомирова Терзийска
 29. Весела Кирилова Владимирова
 30. Айтен Ибрахим Неби
 31. Христо Иванов Гутев
 32. Димитрина Иванова Влахова
 33. Николина Петкова Тодорова-Тренчева
 34. Иван Димитров Севдин
 35. Анна Иванова Маркова
 36. Ивана Христова Мировалиева
 37. Антония Давидкова Захаринова
 38. Ани Йорданова Кочева
 39. Илханай Орханова Стамболиева
 40. Ивана Владимиров