Обучението на студентите от Стопанския факултет ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“, редовно обучение

Обучението на студентите от Стопанския факултет образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“, редовно обучение  ще започне на 01.10.2020г /четвъртък/ присъствено, съгласно утвърдения учебен разпис.

В случай на усложняване на епидемичната обстановка ще се премине към онлайн обучение, за което студентите ще бъдат своевременно уведомени чрез уеб сайта на университета и факултета.

 

                                                От деканата