Изпитите от зимен семестър на учебната 2019/2020 г. (редовно обучение) при доц. Камелия Савова

Изпитите по  Международни стандарти за финансово отчитане и Бюджетно счетоводство при доц. Камелия Савова ще се проведат на 18.09.2020 год. от 10 часа.
Изпитите по Международни стандарти, Финансово счетоводство и Бюджетно счетоводство за спец. ИПС при доц. Камелия Савова ще се проведат на 25.09.2020 год. от 10 часа.
Доц. К. Савова ще изпитва по и-мейл kameliq_sav@abv.bg