ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ СТУДЕНТИ В СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Годишната ликвидационна сесия за семестриалните изпити от двата семестъра ще се проведе ОН-ЛАЙН.

2. Учебната година за студентите в  задочна форма на обучение ще започне ПРИСЪСТВЕНО при спазване на всички противоепидемични мерки, утвърдени от министъра на здравеопазването.Учебните графици за отделните специалности са публикувани на следния линк: http://tt.swu.bg/

 3. Държавната изпитна сесия ще се проведе ПРИСЪСТВЕНО при спазване на всички противоепидемични мерки, утвърдени от министъра на здравеопазването.