Важна информация за кандидат-докторанти

Уважаеми кандидат-докторанти,

Югозападният университет „Неофит Рилски“ възобновява приема за подаване на документи за кандидатстване в докторски програми в редовна и задочна форма на обучение, считано от 14.05.2020 г., краен срок за подаване на документи – 08.06.2020 г. (включително).
Документите се приемат в стая 106, Ректорат или изпратени по пощата. Телефон за контакти: 073/ 588 566.

Повече информация

Информация за  Докторски програми