График за провеждане на изпитна сесия за летен семестър в периода 26.05 – 08.06.2020 г.

Относно: Редът за провеждане на дистанционна изпитна сесия за летния семестър в периода 26.05 – 08.06.2020 г.

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

Във връзка с провеждането на насрочената за периода от 26.05 – 08.06.2020 изпитна сесия, от Ваша страна е необходимо:

  1. Да проверите обявените от преподавателите изпитни дати за съответните дисциплини, това можете да го сторите от уеб сайта на Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“;
  2. В случай, че съответния преподавател ще провежда изпит в обучителната платформа „Блекборд“ (http://dlearning.swu.bg ), в нея се влиза посредством: 

    Потребител: факултетен номер
    Парола: първите 8 цифри на ЕГН-то

Студентите, които нямат достъп до електронната система „Blackboard” за съответната дисциплина трябва да пишат на посочения и-мейл на преподавателя.

  1. В случай, че не сте инструктирани как ще се проведе изпита дистанционно, е необходимо да се свържете с преподавателя по и-мейл в деня на изпита, за да Ви възложи изпитно задание (изпълнение на задание / тест‚ изпитна задача (задачи) и т.н). И-мейлите на преподавателите ще Ви бъдат обявени заедно с изпитните дати за всеки отделен преподавател. Съответният преподавател ще Ви даде указания за срока, в който трябва да изпълните изпитното задание (тоест дали в същия ден  или в рамките на няколко дни от датата, насрочена за изпита);
  2. Преподавателите са задължени да Ви отговорят в деня на изпита.
  3. Студентите с неположени изпити от предходни години и семестри трябва да се свържат с преподавателите на и-мейл. Същите, за да бъдат изпитани трябва да имат квитанция за заплатена такса за издаване на индивидуален протокол, която да е предоставена на инспектор учебен отдел за издаване на такъв.

доц. д-р Преслав Димитров
Декан на Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски“

Графици:

График за провеждане на семестриални изпити на студентите ОКС „Бакалавър“, задочно обучение

График за провеждане на семестриални изпити на студентите Окс „Магистър“

e-mails на преподаватели