На вниманието на всички студенти

Предстои процедура по избор на избираеми дисциплини за учебната 2020/2021 година. Моля следете на сайта на Стопански факултет за повече информация.