Класиране на студентите от направление Икономика 2-ри курс по специалности

Уважаеми студенти,
класирането по специалности се извършва по два критерия:

  • успех (по-високия успех Ви извежда по-напред)
  • специалности (специалностите се подреждат според желанието т.е. най-желаната специалност се поставя на първо място)

Как се извършва класирането.
Първо се удволетворяват първите желания на всички студенти до запълване на бройката за специалността. Това зависи от успеха. Ако за дадена специалност не се запълнят бройките по  "Първо желание" се минава на "Второ желание". Там също ще бъдат изпълнени желанията за второто желание попълнено в молбата, а също така пак зависи и от успеха, като специалноста се допълни с тези останали студенти с най-висок успех. По същия начин, ако не се запълнят местата за второто желание се минава на "Трето желание", на "Четвърто Желание" до запълване на всички места.

Благодарим Ви за разбирането.

Списък на студентите от направление Икономика 2-ри курс по специалности