На вниманието на новозаписалите се студенти (магистър, задочно) от летния семестър на уч.2019/20 г.

На вниманието на новозаписалите се студенти от летния семестър на уч.2019/20 г. в спец. Счетоводно финансов-мениджмънт и Бизнес аадминистрация

Разпис за провеждане на учебните занятия

Бизнес администрация (4 сем. след проф.бак.) – магистър, Първи курс (задочно)

Счетоводно-финансов мениджмънт – 2 семестъра – магистър, Първи курс (задочно)

Счетоводно-финансов мениджмънт – 4 семестъра – магистър, Първи курс (задочно)