За всички студенти от втори курс, Пн „Икономика“

СЪОБЩЕНИЕ
За студентите от втори курс през уч. 2019/2020г от направление ИКОНОМИКА

Във връзка с предстоящото разпределение по специалности трябва да знаете, че:

  1. Класирането се извършва по успех в специалности изброени по Ваше желание / подреждат се от най – желаната от Вас специалност до специалност с най – малък от Вас интерес/;
  2. Успехът е от І и ІІ семестър на първи курс и ІІІ семестър на  втори курс. Неположени изпити се изчислява с оценка Слаб 2;
  3. Заявления /от сайта на Стопански факултет / се подават до 16.03.2020г. с попълнен успех и заверен от инспектора в учебен отдел.

Специалности , които може да избирате:

  1. спец. Финанси
  2. спец. Счетоводство и контрол
  3. спец. Маркетинг
  4. спец. Икономика на публичната сфера

З А Я В Л Е Н И Е